Picture
Picture
Picture

Shiraz​黄尾袋鼠缤纷系列​西拉红葡萄酒 

Shiraz黄尾袋鼠缤纷系列​​西拉红葡萄酒 

这款【黄尾袋鼠】西拉红葡萄酒口感柔和,成熟的樱桃味和黑莓味带出悠长、味道鲜美的结尾。

气味

成熟红莓和辛香料味道


享用

适合在火炉前搭配牛排食用

Picture

发现更多

Picture

Merlot

缤纷系列

梅洛红葡萄酒

Picture

Cabernet Sauvignon

缤纷系列

加本力苏维翁红葡萄酒