Picture
Picture

Merlot​梅洛红葡萄酒 

Merlot ​梅洛红葡萄酒 

这款【黄尾袋鼠】梅洛红葡萄酒口感柔滑,芬芳四溢,易于饮用。

气味

乌梅、桑葚及温和香料味道


享用

适合和朋友一起搭配开胃小菜享用

Picture

发现更多

Picture

Shiraz

西拉红葡萄酒

Picture

Cabernet Sauvignon

加本力苏维翁红葡萄酒

Picture

Merlot

梅洛红葡萄酒

Picture

Pink Moscato

桃红幕斯卡甜白葡萄酒

Picture

Moscato

幕斯卡甜白葡萄酒

Picture

Chardonnay

霞多丽白葡萄酒